پیش سحن

جمعیت زنان مبارزه باآلودگی محیط زیست

سیاره حاکی ، زمین ، این اسطوره حرکت و پویایی ،برای سلامت و بقای خود نیازمند حمایت دستهای توانگر ماست . بیایید برای زمین سبز و آسمانی ابی هم پیمان شویم .

 

ساختار تشکیلانی جمعیت :

جمعیت زنان مبارزه با الودگی محیط زیست ، سازمانی مردم نهاد، غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران ، از طریق ارتقاء آگاهی کلیه اقشار جامعه در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی با تشریک مساعی کلیه مسئولان ،سازمانهای دولتی ،بخش حصوصی وسازمانهای غیر دولتی و با حساس سازی ضروری و به موقع مسئولان و جامعه نسبت به مسائل و مشکلات محیط زیست کشور فغالیت میکند این جمعیت را ده نفر از اساتیذ دانشگاه ،متخصصان و علاقمندان به محیط زیست در سال 1374 طبق اساسنامه مصوب با رویکردی مشارکتی جهت حفط محیط زیست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار پایه گذاری کرده اند.

ماموریت سازمانی جمعیت در قالب فعالیتهای هفت کمیته و با هماهنگی هیئت مدیره محقق می شود.

 

کمیته آموزش:

این کمیته درجهت آموزش وارتقا آگاهی های محیط زیست کلیه اقشارجامعه فعالیت می کندوظیفه این کمیته،طراحی واجرای آموزش های محیط زیستی دردوبخش اصلی به شرح زیراست.

آموزش درونی:توسعه ظرفیت وتوانمندسازی کلیه اعضاجمعیت درجهت ارتقادانش محیط زیست ومهارتهای مشارکتی

آموزش بیرونی:آموزش کلیه اقشارجامعه درگروه های مختلف سنی،جنسی وصنفی(کودکان،دانش آموزان،دانشجویان،زنان،مربیان،مسئولان و...) درراستای ارتقافرهنگ وآگاهی های محیط زیستی. 

این آموزش ها از طریق برگزاری دوره ها،کارگاه ها،بازدیدها،دوره های علمی واجرای طرح ها اجرامیشود.

کمیته پژوهش:

     این کمیته انجام پروژه های پژوهشی درزمینه محیط زیست وارتباط آن راباجامعه برعهده داردکه نتایج این تحقیقات پس ازمستندسازی در اختیارکمیته های دیگرجمعیت یامسئولان سازمانهاوسایرعلاقمندان قرارخواهدگرفت.

کمیته روابط عمومی وروابط بین الملل:

این کمیته وظیفه ارتباط جمعیت باسایرسازمان ها ونهادهای مرتبط با  مسائل محیط زیست را درسطح ملی وبین المللی بر عهده دارداین کمیته درزمینه های زیرفعالیت می کند.

اطلاع رسانی به اعضای جمعیت                                               ارتباط باموسسات دولتی،بخش خصوصی،جامعه مدنی،سازمانهای مردم نهادوسازمانهای بین المللی.

نظرسنجیادواری وتنویرافکارعمومی نسبت به فعالیتهای جمعیت ومسائل محیط زیست.

هماهنگی برنامه ریزی برای گلگشت هاوبازدیدهای محیط زیستی.

هماهنگی دراجرای نمایشگاهها،همایش ها،کارگاه هاودوره های

آموزشی ونشست های ماهانه جمعیت

ارتباط و تعامل با شعبه های جمعیت

 کمیته انتشارات                                                                    

این کمیته انتشارفصلنامه خبری- تحلیلی فریادزمین وسایرنشریات جمعیت اعم ازکتاب،بروشور،جزوات و...رابه عهده دارد.

مطالب ارائه شده ازسوی   کمیته های آموزش وپژوهش درقالب مقاله،جزوه آموزشی ،کتاب،طرح های پژوهشی ومانندآن رانیزمنتشر می کند.

کمیته تامین مالی:

جمعیت برای اداره امورخودبه منابع مالی نیازداردکه ازراه های زیرتامین می شود.

حق عضویت اعضا.

کمکهای مردمی.                                                                   پروژه های تحقیقانی،آموزشی واجرایی.                                         فروش تولیدات فرهنگی درارتباط بامحیط زیست.

برگزاری کارگاه های کسب مهارت های لازم برای تأمین منابع مالی.

کمیته شعبه ها:

براساس اهداف جمعیت دراساسنامه فعالیت های جمعیت درسطح ملی،منطقه ای وبین المللی پیش بینی شده است.جمعیت درحال حاضر(1392) پانزده شعبه در استان های زیرفعال می باشند.

استان تهران

استان البرزدرکرج:

استان آذربایجان غربی درارمیه

استان اصفهان دراصفهان

استان سیستان وبلوچستان درنیک شهروسراوان

استان هرمزگان

استان خراسان رضوی

استان سمنان

استان فارس

استان همدان

استان خوزستان

استان مازندران

استان گیلان

استان اذربایجان

استان کرمان

استان گلستا

 

 

 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست باجضورمعاون اول رئیس جمهور،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ومعاون رئیس جمهوری ، سفیرایتالیا

درتهران ووزیرمحیط زیست ارمنستان وسازمانهای مردم نهادزیست محیطی ازجمله« جمعیت زنان مبارزه باآلودگی محیط زیست»برگزارشد.

این نمایشگاه باشعار"اقتصادسبز،کلیدتوسعه پایدار" ازتاریخ24/11/92الی 27/11/92فعال بود.

این نمایشگاه درمساحتی حدودهشت هزاروپانصدمترمربع درقالب دویست ونودوسه غرفه برگزارشدونمایندگانی ازکشورهای آلمان،فنلاندوایتالیادراین نمایشگاه حضورداشتند.

همچنین غرفه جمعیت زنان مبارزه باآلودگی محیط زیست به مدیریت دکترمه لقا ملاح که ازویژگی خاصی برخورداربود موردبازدیدریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست خنم دکترابتکار،دکترکهرم،دکترمظاهری،دکترفاضل وسایربازدیدکنندگان نیزقرارگرفت.

نشست مدیران موسسات دانش بنیان بااداره کل پژوهش وتوسعه فناوری سازمان حفاظت محیط زیست درسومین روزنمایشگاه بین المللی مجیط زیست باشرکت دانش بنیانان فعال درجوزه محیط زیست برگزارشد همچنین نشست آقای راشدی مدیرکل دفترپژوهش وتوسغه فناوری سازمان حفاظت محیط زیست بامدیران شرکتهای دانش بنیان موردحمایت معاونت علم وفناوری ریاست جمهوری    روزشنبه 26/12/92درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی برگزارشد.دراین نشست حدودپانزده شرکت دانش بنیان به معرفی محصولات خود درحوزه های مختلف محیطزیست به منظور تجاری سازی این محصولات در سازمان محیط زیست پرداختند و مقررشداقدامات مقتضی توسط دفترپژوهش وتوسعه فناوری دراین راستا صورت پذیرد.

عمده فعالیت شرکت های حاضردرحوزه ریزگرد،سیستم تسویه بسآب صنعتی، فیلترتصفیه آب وهوابود.

 

گزارش انتخابات هیئت مدیره کرج:

در مورخ 26/11/92 جهت نظارت بر انتخابات جمعیت زنان مبارزه با الودگی محیط زیست استان البرز از دفتر مرکز در انتخابات شرکت نمودیم و سرکار خانم حصاری مدیریت جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست در جلسه ای که ترتیب داده بودند با اعضای جمعیت آشنا شدیم و از بین آنان نمایندگانی انتخاب شد در این نشست ،گزارش کارهای موفقییت آمیز جمعییت ارائه داده شد.

روز یکشنبه مورخ 4/12/92 طبق برنامه ماهانه سخنرانی در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، اعضای جمعیت در سخنرانی آقای دکتر کریم نیا در رابطه با جلوگیری از خطرات آلودگی زیست محیطی زمین شرکت نمودند و از ساعت 16الی18 بطول انجامید گزارش کار دردفترجمغیت موجوداست.

مورخه13/12/1392 "مؤسسه نیکوکاری طلوع بی نام ونشان ها" در راستای اعتلای فرهنگ حفاظت ازمحیط زیست واحترام به سلامت آن،دربرنامه جمع آوری ته سیگارهاازروی زمین مسیرتجریش تاچهارراه ولیعصررا پیمودندکه درمسیر،اعضای جمعیت نیزباآنهاهمسوشدند.

کسب اطلاعات بیشتردرسایت آن نهاد

مورخه14/12/92به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست درکرگاه آموزشی

"بررسی الگوهای مشارکتی درمدیریت مناطق حفاظت شده دستاوردها والزامات بین المللی" شرکت نمودم.

گزارش کارموجوداست 

مورخه15/12/92موسسه خیریه یاوری سبز مراسم جشن نیکوکاری خودرا در فرهنگسرای اندیشه برگزارنمودواعضای جمغیت حضورداشتند.                                                 

/ 0 نظر / 74 بازدید