سال نو و گام بگام با خانم دکتر ملاح

سال جدید دردرگه شیخ ابوالحسن خرقانی به همراه مردمی فرهیخته وعارف پای سفرِه ی هفت سین نشستیم وگفتیم:

     یا مقلب القــــــلوب والابصـــــار 

   

    یا مدبراللیــــــــل والنهــــــــــــــار 

     

    یامحـــــــول الحــــول والاحـــــوال

 

     حول حالنا الی احسن الحال  

 

 

     

 هرکس در این سرا درآمد نانش دهید و از

ایمـــــانش مپرسید چه آنکه در درگاه باریتعالی

بر جان ارزد البته بر خـــــــوان بوالحسن بر نان

                     بیارزد

 

 

 


/ 0 نظر / 155 بازدید